Služby

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby (ve smyslu § 6 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení prádla, popřípadě jejich drobné opravy

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí 
 • doprovázení dospělých 

Stravu  zajišťujeme od dodavatelů Kovofiniš KF s.r.o. a z Vysočinské nemocnice  s.r.o., ZEMKO Kožlí, a.s., výběr stravy je minimálně ze dvou jídel + polévka

 • Cena oběda je 75,- Kč – Kovofiniš KF s.r.o.
 • Cena oběda je 74,- Kč – Vysočinské nemocnice s.r.o.
 • Cena oběda je 75,- Kč – ZEMKO Kožlí a.s.

Cena  donášky je

 • 13,- Kč pokud uživatel bydlí v DPS
 • 16,- Kč pro uživatele  v Ledči nad Sázavou
 • 19,- Kč pro uživatele bydlící ve spádových obcích  a mimo město Ledeč nad  Sázavou
 • 22,- Kč pro uživatele bydlící v okolních obcích, které nespadají pod Ledeč nad Sázavou